Vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op

Aanpassen & verbouwen

Om de woning aan te passen

Ik wil mijn woning aanpassen

Verwelius is terughoudend als het gaat om allerlei wijzigingen die huurders zouden willen aanbrengen aan onze huurwoningen. Aanpassingen moeten namelijk deugdelijk worden uitgevoerd, en ze moeten passen binnen ons huurbeleid. Daarom is het belangrijk dat huurders eventuele aanpassingen helder en duidelijk aan ons voorleggen.

Stuur een duidelijke plattegrond of tekening van je idee of beoogde situatie, met inzage in de materialen en kleurstelling die je wilt gaan gebruiken. Leg goed uit hoe je het wilt gaan aanpakken en wat je wilt bereiken. Je kunt de benodigde documenten sturen naar verhuur@verwelius.nl. Na onze beoordeling laten we je weten of je verzoek wordt toegewezen of afgewezen. 

Als wij toestemming geven, is dit altijd onder de volgende voorwaarden:

  1. De herstelverplichting blijft bestaan ten aanzien van de wederoplevering. Dit betekent dat wanneer je de woning verlaat aan het einde van de huurperiode, de wijzigingen weer ongedaan gemaakt moeten worden. Daarom adviseren wij de originele materialen te bewaren;
  2. De werkzaamheden worden door een erkend bedrijf uitgevoerd, naar de normen van goed en deugdelijk werk;
  3. De verbouwing en het gebruik van de toegepaste wijziging zijn voor jouw rekening en risico, en vallen niet onder de garantie/onderhoudsplicht van de verhuurder.

De collega’s van de afdeling Onderhoud en Beheer kun je bereiken via beheer@verwelius.nl voor al je technische vragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een nieuwe keuken of badkamer?

Badkamers en keukens - of onderdelen daarvan - worden alleen vervangen als zij niet meer functioneren bij normaal gebruik. Dat betekent dat wanneer je iets alleen maar wilt vervangen omdat het er oud uitziet en/of je wilt een mooier en nieuwer design, je dit op jouw eigen kosten zal moeten doen. 

Heb je toch te maken met iets dat kapot is of niet meer functioneert? Stuur dan een mail (met foto van het onderdeel dat gerepareerd moet worden) naar beheer@verwelius.nl.

Mag ik een boom (laten) verwijderen?

Wanneer je last hebt van een boom in je voor- of achtertuin, of in de tuin van je buren, dan kun je verschillende dingen doen:

  • Heb je de boom zelf geplaatst of geplant, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het verwijderen ervan. Wij kunnen je helpen met een kapvergunning, en je in contact brengen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het snoeien en kappen van bomen. De kosten zijn dan wel voor rekening van de huurder. 
  • Als de boom in de tuin van je buren staat, moet je dit eerst met je buren bespreken. Takken die over de schutting hangen of wortels die doorlopen tot in je tuin, mag je zelf weghalen. Dit mag tot aan de erfgrens en pas na overleg met je buren. Je mag de boom niet beschadigen.

Kom je er niet uit met je buren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je met tips en advies.

Waar moet mijn erfafscheiding aan voldoen?

Een erfafscheiding geeft de grens aan met je buren. Dit kan een natuurlijke begrenzing zijn of een hek of een schutting. Er zijn regels waar een erfafscheiding aan moet voldoen:

  • Afmetingen: een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij de gemeente anders bepaalt. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wil je een schutting hoger dan 2 meter? Informeer dan bij jouw gemeente of je een omgevingsvergunning nodig hebt;
  • Openingen: er mogen geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van je buren;
  • Toestemming: aan je eigen kant van de erfafscheiding mag je doen wat je wilt zonder toestemming van een derde. Je mag bijvoorbeeld je schutting of muur schilderen of iets tegen je schutting aan bouwen of (tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding) iets aanbrengen zoals bijvoorbeeld beugels voor plantenbakken.

Regels kunnen per regio, dorp of stad verschillen. Neem in het geval van twijfel altijd contact op met de gemeente.

Ventileren van je woning

Goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is, maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, allergieën en astma. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Sterker nog, veel mensen kampen met vage klachten waarvan ze de oorzaak niet weten. Een slechte binnenlucht kan een van de boosdoeners zijn. Daarom is aandacht voor goed ventileren zo belangrijk. En niet een uurtje, maar 24 uur per dag, uiteraard afgestemd op de omstandigheden.

Klik hier ->  /userdata/file/Ventilatie.pdf  voor tips voor het ventileren van uw woning.

Klik hier voor de flyer voor het ventileren van uw woning. Let op! Dit geldt alleen voor de reguliere woningen. Voor de Nul op de Meter woningen gelden andere regels, omdat deze huizen optimaal geisoleerd zijn en daarom gelden er andere regels voor het ventileren van de woning.